HNO₃

Kyselina dusičná


Kyselina dusičná patří mezi hlavní anorganické produkty v chemickém průmyslu. Kyselina dusičná o koncentraci 50–65 %, též nazývaná slabá kyselina, je vedle čpavku hlavní surovinou pro výrobu dusíkatých hnojiv. Technologický proces výroby slabé kyseliny dusičné vychází v závislosti na tlakovém uspořádání provozu ze dvou postupů:
  • monotlaká metoda
  • dvojtlaká metoda

Jednotky využívající monotlakou metodu jsou charakterizovány nižšími investičními náklady, avšak provozní náklady (spotřeba/konverze čpavku a ztráty Pt-katalyzátoru) jsou mírně vyšší než u dvojtlaké metody. Jednotky s monotlakou technologií jsou obvykle realizovány na produkci do 900 t/den (vztaženo na 100% koncentraci kyseliny).

Jednotky s využitím dvojtlaké metody jsou náročnější na strojní provedení turbosoustrojí a jsou vhodné při vyšší výrobní kapacitě, což vyhovuje současnému trendu požadavků výrobců dusíkatých hnojiv. Investiční náklady jsou vyšší než u jednotek s monotlakou metodou, ale náklady na spotřebu surovin jsou podstatně nižší. Jednotky používající dvoutlakou metodu se projektují do kapacit okolo 1500 t/den (vztaženo na 100% koncentraci kyseliny).

Výběr metody závisí na požadavcích odběratelů produktu, na požadavku výrobní kapacity, na cenách vstupních surovin, katalyzátoru, energií a specifických požadavcích vyplývajících z lokálních podmínek, legislativy nebo přání zákazníka. Rozsah kapacity výroby kyseliny je obvykle 70110 % nominálního výkonu výrobní jednotky.
 
TECHNOLOGIE
Jednotky na výrobu kyseliny dusičné nabízené společností CASALE PROJECT jsou založeny na technologii poskytované její sesterskou společností CASALE SA. (Švýcarsko) www.casale.ch

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
  • Vysoká flexibilita jednotky, 70–110 % nominálního zatížení
  • Kapacita jednotky: 600–1500 t/den
  • Nízká spotřeba vstupních surovin: do 284 kg čpavku na tunu 100% kyseliny
  • Export páry: 600700 kg na tunu 100% kyseliny v závislosti na energetickém uspořádání provozu

PROJEKTY HNO₃

kyselina dusičná

Datum: 2019
Popis procesu / Kapacita: dvoutlaká / 660 t/den
Teritórium: Evropa
Rozsah činnosti: Basic design
Zákazník: Kazincbarcika, Hungary

kyselina dusičná

Datum: 2015 - 2019
Popis procesu / Kapacita: dvojtlaká technologie / 685 t/den
Teritórium: Evropa
Rozsah činnosti: EPC
Zákazník: Yara

kyselina dusičná

Datum: 2016 - 2020
Popis procesu / Kapacita: dvoutlaká, 1500 t/den /
Teritórium: Asie
Rozsah činnosti: EPC
Zákazník: AO „Navoiazot“

kyselina dusičná

Datum: 2011 - 2013
Popis procesu / Kapacita: 62% kys. dusičná 900 t/den dvojtlaká technologie / 900 t/den
Teritórium: Austrálie
Rozsah činnosti: Projekt, dodávky, stavba, management
Zákazník: Orica, Newcastle

kyselina dusičná

Datum: 2012
Popis procesu / Kapacita: 62% kys. dusičná 1500 t/den dvojtlaká technologie / 1500 t/den
Teritórium: Severní Amerika
Rozsah činnosti: Základní projekt
Zákazník: CFI, Donaldsonville