Technologie

Čpavek

Čpavek

Močovina

Močovina

Methanol

Methanol

Kyselina dusičná, dusičnany a fosforečnany

Kyselina dusičná, dusičnany a fosforečnany

Melamin

Melamin

Syntézní plyn

Syntézní plyn

Čpavek

Čpavek

Čpavek je základní vstupní látkou pro výrobu ostatních druhů průmyslových hnojiv dusíkatých i směsných. Čpavek se vyrábí pomocí Haberova-Boschova procesu, při kterém dochází k přímému katalytickému slučování plynného dusíku s plynným vodíkem za vysoké teploty a tlaku. Více informací najdete na webové stránce naší sesterské společnosti CASALE SA
Močovina

Močovina

Močovina s obsahem dusíku 46,6 % je nejkoncentrovanějším dusíkatým hnojivem. Vyrábí se dvoustupňovou exotermní reakcí kapalného čpavku s plynným oxidem uhličitým za vysokého tlaku a teploty. 
 
Zobrazit projekty (NH₂)₂CO
Methanol

Methanol

Methanol je nejjednodušším alifatickým alkoholem a je vstupní surovinou mnoha navazujících chemických výrob (formaldehyd, kyselina octová, dimethylether, metyl-terc-butyleter atd.). Vyrábí se syntézou oxidu uhelnatého a vodíku katalyzovanou směsí oxidů zinku a mědi. Více informací najdete na webové stránce naší sesterské společnosti CASALE SA
Kyselina dusičná, dusičnany a fosforečnany

Kyselina dusičná, dusičnany a fosforečnany


Více informací najdete na webové stránce naší sesterské společnosti CASALE SA

Kyselina dusičná Dusičnan amonný, UAN, Kombinovaná hnojiva
Melamin

Melamin

Melamin je syntetická organická sloučenina vyráběná především jako surovina pro přípravu plastů nebo jako zpomalovač hoření v řadě plastických hmot, barvách nebo papírových výrobcích. Melamin se vyrábí z močoviny za vysokého tlaku v kapalné fázi. Více informací najdete na webové stránce naší sesterské společnosti CASALE SA
Syntézní plyn

Syntézní plyn

Syntézní plyn je směs oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a vodíku. Vyrábí se nejčastěji parním reformováním zemního plynu (případně uhlí, biomasy, uhlovodíků) za vysoké teploty a tlaku. Využívá se jako vstupní surovina do dalších chemických výrob jako výroba vodíku, methanolu, čpavku nebo syntetických paliv. Více informací najdete na webové stránce naší sesterské společnosti CASALE SA