Služby

Engineering

Engineering

EP

EP

EPCM

EPCM

EPC

EPC

title

Engineering

CASALE PROJECT zajišťuje veškeré projekční činnosti pro pokrytí potřeb zákazníka při výstavbě nového provozu nebo intenzifikaci stávajících technologií. Naše divize procesní a projekční zahrnují různé specializované inženýrské profese jako jsou: procesní technologie, strojní, potrubí, elektro, stavební včetně návrhu ocelových konstrukcí a měření a regulace. Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace od úrovně studie nebo investičního záměru, přes úvodní projekt (Basic Engineering), rozšířený úvodní projekt (Extended Basic Engineering, FEED) až po zpracování prováděcího projektu (Detail Design).

V našich řadách máme autorizované inženýry, kteří jsou registrováni Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Poptat službu
title

EP

ENGINEERING – PROCUREMENT 

CASALE PROJECT zajišťuje a odpovídá za kompletní projekční služby včetně nákupu a dodávek zařízení v rozsahu určeném ve smlouvě (ON site – OFF site). 

Poptat službu
title

EPCM

ENGINEERING – PROCUREMENT – CONSTRUCTION MANAGEMENT

CASALE PROJECT zajišťuje a odpovídá za kompletní projekční služby včetně nákupu a dodávek zařízení v rozsahu specifikovaném ve smlouvě, zároveň odpovídá za řízení a koordinaci stavebně montážních prací, které dodává zákazník přímo či prostřednictvím jiné organizace. Dále poskytujeme zaškolení obsluhy zařízení a dozor nad najížděním.

Poptat službu
title

EPC

ENGINEERING – PROCUREMENT – CONSTRUCTION

CASALE PROJECT zajišťuje a odpovídá za kompletní projektové práce, zajišťuje plně nákup a dodávku materiálů, služeb a zařízení včetně realizace stavebních a montážních prací. Jde o tzv. dodávku na klíč.

Poptat službu