Reference
SEVERNÍ AMERIKA

dusičnan amonný

Datum: 2012
Popis procesu / Kapacita: 4500 t/den roztoku dusičnanu amonného/ UAN / 4500 t/den
Teritórium: Severní Amerika
Rozsah činnosti: Inženýring
Zákazník: CFI, Donaldsonville

kyselina dusičná

Datum: 2012
Popis procesu / Kapacita: 62% kys. dusičná 1500 t/den dvojtlaká technologie / 1500 t/den
Teritórium: Severní Amerika
Rozsah činnosti: Základní projekt
Zákazník: CFI, Donaldsonville