Reference
EVROPA

kyselina dusičná

Datum: 2017
Popis procesu / Kapacita: dvojtlaká technologie / 685 t/den
Teritórium: Evropa
Rozsah činnosti: EPC
Zákazník: Yara