Reference
AUSTRÁLIE

kyselina dusičná

Datum: 2011 - 2013
Popis procesu / Kapacita: 62% kys. dusičná 900 t/den dvojtlaká technologie / 900 t/den
Teritórium: Austrálie
Rozsah činnosti: Projekt, dodávky, stavba, management
Zákazník: Orica, Newcastle

dusičnan amonný

Datum: 2011 - 2013
Popis procesu / Kapacita: 92% roztok dusičnanu amonného 1143 t/den / 1143 t/den
Teritórium: Austrálie
Rozsah činnosti: Inženýring, supervize pro dodávky a výstavbu
Zákazník: Orica, Newcastle