O nás

CASALE PROJECT a.s. je lídrem v oboru dodávek investičních celků a technologických uzlů v segmentu dusíkaté chemie. Jsme moderní společnost disponující špičkovými technologiemi, léty prověřenou praxí a projekty šitými na míru. Naši specialisté se zaměřují na projekty typu EP, EPC a EPCM téměř po celém světě. 
 

Historie Kdo jsme Naše skupina Naše oddělení CSR QUALITY and HSE POLICY
229

Historie společnosti

Kdo jsme

Profil

Profil

Kvalita a HSE

Kvalita a HSE

Struktura společnosti

Struktura společnosti

Downloads

Downloads

Naše skupina

LUGANO
PRAHA - BRNO - LITVÍNOV

Procesní

Strojní

Potrubní

Stavební

Projektové řízení

Elektro

Měření a regulace

Nákup

Dokumentace

Finanční

HR a administrativa

Kvalita

Právní

IT

CSR

ŠKOLSTVÍ

 • Aktivně spolupracujeme s VŠCHT v Praze.
 • Jsme v úzkém kontaktu s Ústavem chemického inženýrství, kde studentům předáváme své zkušenosti nabyté v praxi. Podílíme se na výuce předmětu Procesní inženýrství a design přednáškou o průběhu a všech fázích projektu  výstavby chemické jednotky. Dále připravujeme zadání úlohy pro řešení Procesního projektu, ve kterém studenti své teoretické znalosti získané studiem uplatňují při řešení praktického problému. Současně studenty při řešení podporujeme a problém konzultujeme.
 • Sponzorujeme Cenu Ivana Dlouhého udělovanou každoročně studentům Fakulty chemické technologie za nejlepší diplomovou práci v oblasti chemické technologie s použitím metod matematického modelování. Zprávu z letošního předávání ceny a informace o oceněných studentech najdete zde.

NCC MESTEC

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství bylo ustaveno s cílem rozvoje komplexního modelu účinné spolupráce pracovišť výzkumných organizací a inovativních firem za účelem rozvoje technologické kompetence v oblasti chytrých součástek a technologií.
 

Výsledky výzkumné činnosti centra vedou k nové či inovované produkci chytrých komponent a systémů, které vstupují do celé řady strojírenských konceptů. Jedná se zejména o technologické celky v oblasti strojírenského a zpracovatelského průmyslu, logistiky, zdravotnictví či energetiky. Centrum je svou technologickou kompetencí partnerem pro nové koncepce návrhů strojních zařízení a systémů. Současně pokrývá širokou škálu možných aplikací pro neprůmyslové obory (lékařská diagnostika, implantáty apod.).
 

Naše společnost je jedním z členů centra ze strany firem. Účastníme se projektu TN01000071 realizovaného v období 2019 – 2022.

Pro více informací o činnosti centra a jeho členech:
 NCC MESTEC 
TAČR

Podpora pro charitu


Od roku 2020 podporujeme Charitu Česká republika.

Ať už to byla pomoc matkám v tísni, seniorům, nebo lidem bez domova, kdy zaměstnanci firmy sami rozhodovali o příspěvcích hlasováním, tak v loňském roce pomoc obyvatelům Ukrajiny, kteří se museli vypořádat s nelehkou životní situací.

Děkujeme Charitě Česká republika za její tolik potřebnou činnost.

Benefiční florbalový turnaj

Florbalový klub Tatran Střešovice pořádal v pátek 3. března benefiční florbalový turnaj a my jsme moc rádi, že jsme mohli být jeho součástí. Velké poděkování patří našim kolegům, kteří skvěle reprezentovali firmu CASALE PROJECT a především pak organizátorům akce, která se velmi povedla. Výtěžek akce, v hodnotě 250 000 korun, putoval na péči seniorům v rámci Ústřední vojenské nemocnice Praha.

PROFIL

Jsme odborná inženýrsko-dodavatelská firma, která poskytuje komplexní služby v oblasti projektování. Připravujeme návrhy všech stupňů od úvodního projektu, prováděcího projektu po projekt skutečného provedení, dále zajišťujeme dodávky technologických zařízení a komponentů včetně montáže, výstavby a uvedení do provozu zahrnující individuální, komplexní a garanční zkoušky. Provádíme také projektový management při realizaci průmyslových investičních a technologických celků.

Naše zkušenosti jsou zúročeny v projekčních řešeních, která minimalizují prostorové nároky staveb, a v jejich optimalizaci. S našimi projekty není nutné hledat kompromis mezi výší investic a požadavky na bezpečnost a kvalitu.
HLAVNÍ OBLAST PODNIKÁNÍ
Hlavním zaměřením podnikání společnosti CASALE PROJECT je oblast dusíkatých hnojiv založená na technologických licencích (know-how) sesterské společnosti CASALE SA (Švýcarsko).
 
PRODUKTOVÉ ŘADY
Klíčové technologie CASALE PROJECT jsou jednotky na průmyslovou výrobu:
 • kyseliny dusičné
 • ledku amonného
 • kapalné a granulované močoviny
 • čpavku
 • melaminu
 • kombinovaných hnojiv

STRUKTURA SPOLEČNOSTI

 
STATUTÁRNÍ ŘEDITEL
 • Federico Zardi
 

SPRÁVNÍ RADA
 • Federico Zardi – předseda správní rady
 • Sergio Debernardi – člen správní rady
 • Guido Matronola  člen správní rady
 
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
 • Paolo Silva – generální ředitel


STRUKTURA VLASTNICTVÍ

KVALITA A HSE

KVALITA V NAŠÍ FIRMĚ
V naší společnosti je zavedený tzv. Integrovaný systém řízení kvality (IMS) založený na třech základních normách ISO 9001:2015 – Systém managementu kvality, ISO 14001:2015 – Systém environmentálního managementu a ISO 45001:2018 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci . Díky němu je naše firma konkurenceschopná na světovém trhu a můžeme neustále zlepšovat výsledky práce našich specialistů v rámci jednotlivých profesí.
V rámci nastaveného systému řízení kvality se zaměřujeme především na potřeby našich klientů – poskytujeme produkty a služby v maximální kvalitě, včas a k plné spokojenosti zákazníka.

Kontrola kvality je zajišťována plánovanými i nárazovými audity, a to v rámci společnosti i na jednotlivých projektech.
 
 
Certificate Lloyds - 2020

 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

CAD SYSTÉM
(založen na produktech firem SIEMENS, AVEVA, AUTODESK) 
 • Comos (FEED, E/I, P&ID, PipeSpec)
 • AVEVA E3D/PDMS, Integraph PDS, Autodesk Navisworks
 • AUTODESK Advance Steel, Advance Concrete, REVIT
 • AUTODESK AutoCAD, Bentley Microstation 
 
INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY
 • ProSim
 • Chemcad
 • UniSim
 • CCTERM
 • Red-Bag Pipe Class Component software
 • AutoPIPE/MICROPROTOL
 • CAESAR II
 • SCIA Engineer
 • ETAP
KANCELÁŘSKÝ SYSTÉM
(založen na produktech Microsoft)
 • MS WINDOWS, MS Office, MS Visio 
 • Office365 
 • Sharepoint

PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
 • Oracle Primavera
 • MS Project
 
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM
 • ON-LINE: WAN Praha-Litvínov, Praha-Brno, Praha-stavby 
 • Internet, 
 • www.casaleproject.cz, www.chpn.cz 
 • Office 365
SÍTĚ
 • Propojení MPLS CASALE PROJECT Praha, Brno, Litvínov a CASALE SA. (Švýcarsko)
 
INFORMAČNÍ SYSTÉM
 • OKbase
 • IS INFOS 2001, 
 • Codexis, 
 • Intranet
 • Public folders 
 • MS Exchange

MINIMALIZACE RIZIKA

 1. Vedení projektu
 2. Výběr a kompetence
 3. Řízení projekčně-inženýrských činností
 4. Spolupráce s licenzory realizovaných technologií
 5. Spolupráce se zákazníky
 6. Analýza problémů a následná opatření
 7. Vyhodnocení rizik
 8. Spolupráce s dodavateli a výrobci
 9. Řízení stavebních činností
 10. HSE management na stavbě
 11. Bezpečnostní opatření a havarijní plán
MINIMALIZACE RIZIKA
NAŠE DIVIZE

Procesní

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • Účastníme se všech fází projektu od nabídky potenciálnímu zákazníkovi, přes uzavření smlouvy, projektování nové provozní jednotky, až po její spuštění, stabilizování produkce a předání zákazníkovi.
 • Jsme nositeli znalostí výrobního procesu a všech jeho detailů. Chápeme chemické a fyzikální pochody ve výrobní jednotce => jsme v centru projekčního týmu a své znalosti a informace sdílíme s ostatními profesemi.
 • Jednáme se zákazníkem, kterému představujeme řešení výrobních procesů stejně jako s dodavateli, kterým formulujeme své požadavky na dodávané zařízení.
 • Navrhujeme a dimenzujeme zařízení, potrubí a jeho elementy s využitím simulačních programů (např. UniSim).
 • Dodáváme technologická data do specifikací měřících a řídících přístrojů s využitím databázového softwaru COMOS.
 • Návrh výrobního procesu zaznamenáváme na technologických schématech (PFD) a strojně-technologických schématech (PID), které slouží jako podklady pro práci ostatních inženýrských profesí. Součástí technologické dokumentace je taktéž zadání projektu, popis procesu, hmotnostní a tepelné bilance, spotřeba surovin, produkce odpadů, bezpečnost práce na projektované jednotce nebo vliv projektované jednotky na okolí.
 • Připravujeme návody pro uvádění jednotky do provozu a provozování jednotky. Aktivně se účastníme zprovoznění navržené jednotky a školíme obsluhu zákazníka.
 • Součástí našeho týmu jsou také specialisté na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí, kteří připravují podklady pro návrh bezpečnostních systémů (HAZOP, SIL) a klasifikují látky a směsi z pohledu jejich nebezpečnosti.
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Týmovou spolupráci
 • Vůli učit se
 • Chemicko-inženýrské výpočty
 • Chemické a fyzikální principy
 • Základy strojírenství
 • Základy měřící techniky
 • Analytické myšlení při řešení problémů
 • Tvořivost
 • Cizí jazyky – zejména angličtinu

TROUFNETE SI?
Navrhněte chladič parního kondenzátu, znáte-li množství a teplotu páry, požadovanou teplotu parního kondenzátu, teplotu chladící vody a její maximální přípustné oteplení. Kolik bude potřeba chladící vody? Jaké budou ekonomicky příhodné průměry přívodních a odvodních potrubí do a z chladiče? Jaká bude délka a uspořádání svazku trubek v chladiči, jedná-li se o jednochodý trubkový výměník?

ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

 
NAŠE ODDĚLENÍ

Strojní

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 
 • Věnujeme se projekci, ne konstrukci. Neřešíme do detailu konkrétní konstrukční uzly, ale zařízení jako celek a zároveň část dalšího nadřazeného celku – chemické jednotky – což vyžaduje vysoce komplexní myšlení a předvídavost.
 • Zpracováváme technické specifikace zařízení dle požadavků zákazníka, licensora a navazujících profesí.
 • Připravujeme technické části poptávek zařízení.
 • Vyhodnocujeme technické části nabídek.
 • Největší podíl naší práce tvoří kontrola a distribuce dodavatelské dokumentace – než se zařízení uvolní k výrobě je potřeba finální koordinace se souvisejícími profesemi.
 • Zpracováváme požadavky klienta, na jejichž základě dochází k vyjasnění technického řešení s dodavateli – 90 % komunikace probíhá v anglickém jazyce.
 • Kontrolujeme požadované technické řešení (použité materiály, návrhové parametry, použité konstrukční řešení, ale i transportovatelnost, obsluhovatelnost a možnost údržby apod.).
 • Inspekční návštěvy u výrobců v průběhu výroby.
 • Podporujeme proces stavby, případně se účastníme supervize a zapojujeme se do prací spojených s fyzickou kontrolou zařízení na pozici.
 • Klíčová je komunikace a koordinace s ostatními profesemi (potrubí, stavba, MaR, elektro, stavba).
 • Pracujeme v 2D AutoCAD, COMOS, NavisWorks, MS Office atd.
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Technické a analytické myšlení (nejen konstrukční pohled, ale hlavně ten globální z pohledu všech souvisejících profesí, z pohledu dopravy, obsluhy, údržby atd, ale i z pohledu celkového harmonogramu stavby).
 • Selský rozum.
 • Jazyky – hlavně angličtinu: 90 % komunikace probíhá v angličtině.
 • Tu správnou dávku asertivity a diplomacie při technických jednáních interně i s dodavateli. Je třeba umět naslouchat ostatním, ale i prosazovat nejvhodnější technická řešení. 
 • Schopnost určité improvizace při náhlých problémech a při hledání řešení s ohledem na časovou tíseň, finance, a zároveň s ohledem na všechny požadavky.
 
TROUFNETE SI?
 • Být zodpovědný za specifikaci, nákup, kontrolu a dodání zařízení, které na světě vyrábí jen několik, v určitých případech jen jeden nebo dva výrobci na světě?
 • Pracovat na špičkových technologiích, které ve světě řeší pouze několik firem?
   
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem
NAŠE ODDĚLENÍ

Potrubní

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • Ve spolupráci s dalšími odděleními připravujeme 3D modely výrobních jednotek. Z připraveného modelu se následně vyhotovuje výkresová dokumentace, která slouží jako podklad pro navazující profese, ale i pro nákup materiálu a ve finále pro montáž jednotky.
 • Podkladem pro naši práci jsou zejména technologická schémata připravená kolegy z procesní divize a náčrtky strojů a zařízení od kolegů strojařů, v další fázi pak výkresová dokumentace dodavatelů zařízení a také dokumentace od stavařů, kterou komentujeme a zapracováváme. Spolupracujeme také s našimi kolegy z oddělení elektro a měření a regulace.
 • Pracujeme v programu pro návrh technologických celků od společnosti AVEVA - E3D a PDMS. Pevnostní výpočty potrubí řešíme pomocí softwaru Ceasar II. Se specifikacemi a soupisy materiálu nám pomáhá PUMA.

VÝSTUPEM NAŠÍ PRÁCE JSOU PŘEDEVŠÍM:
 • Dispoziční výkresy strojů a zařízení
 • Potrubní plány
 • Soupisy materiálu potrubí
 • Pevnostní výpočty potrubí
 • Montážní dokumentace, izometrické náčrty potrubních větví
 • V průběhu projektu organizujeme pravidelné schůzky s klienty, na kterých promítáme rozpracovaný model jednotky, prezentujeme a vysvětlujeme naše řešení
 • Naši dokumentaci předkládáme ke schválení notifikovaným osobám pro tlaková zařízení
 • Projednáváme technickou stránku dodávek materiálu potrubí
 • Krátkodobě i dlouhodobě se naši projektanti účastní jako autorský dozor montážních prací v průběhu výstavby jednotky
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Všeobecné znalosti strojního inženýra (materiály, konstrukce, pružnost/pevnost)
 • Výhodou je absolvování oboru výrobní linky chemické, případně energetika
 • Angličtinu
 • Týmovou práci
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem
NAŠE ODDĚLENÍ

Stavební

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • Naše práce spočívá v projektové přípravě výstavby investičních celků ve všech stupních projektu. Podílíme se na studiích, vyhodnocení vstupních údajů od investora, zhodnocení stávajícího stavu podmínek na staveništi apod. Vytváříme samostatné kapitoly stavebního a konstrukčního řešení Basic Designu, Detail Designu, dokumentace AS BUILT. Podílíme se i na vlastní realizaci projektu občasným nebo stálým technickým dozorem na stavbě, zúčastňujeme se inspekcí u dodavatelů, projednáváme příslušné kapitoly projektu s Investorem.
 • Disponujeme většinou inženýrských profesí, potřebných ke komplexnímu návrhu stavební části.
 • Časově i kapacitně je v naší práci nejnáročnější vypracování dokumentace Detail Design. Naše projekty musí vyhovovat jak zadání investora, normám, místní legislativě, ale i požadavkům souvisejících profesí, především profese potrubí technologického zařízení. Celý projekt je zpracováván všemi zúčastněnými v reálném čase a meziprofesní koordinace je tedy velmi náročná. I z tohoto důvodu zpracováváme stavební návrh z velké části v 3D modelu, ve kterém jsou mimo stavební části zastoupeny výstupy práce všech ostatních profesí, tedy potrubí, technologická zařízení i elektro.
 • Stavební část řešíme v takové podrobnosti, aby návrh byl dostatečný pro přípravu výroby i vlastní výstavbu. Výjimkou jsou ocelové konstrukce, kde projektovou přípravu končíme ve stupni Detail Design a výstupem jsou zde výkresy, podrobné výkazy materiálu a statické výpočty.
 • Všechny stavební profese rovněž participují na přípravě poptávek, vyhodnocení nabídek a přípravě smluv s našimi subdodavateli.

 

NAŠE ODDĚLENÍ SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO ČÁSTÍ
 • Architektonické a stavební řešení
 • Betonové konstrukce a základy
 • Ocelové konstrukce
 • Generel, zpevněné plochy, silnice a železnice
 • Vnější podzemní sítě, zdravotechnika, vytápění
NOSNÝMI PROGRAMY PRO NAŠI PRÁCI JSOU
 • 3D SW Revit pro architektonicko-stavební řešení a výkresy tvaru betonových konstrukcí
 • 3D SW Advance Steel pro ocelové konstrukce
 • AutoCAD SW pro doplňkové profese a Generel
 • SCIA Engineer výpočtový program pro statické výpočty a dimenzování nosných konstrukcí
 • Samozřejmostí je denní využívání SW sady MS Office

JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Znalosti postupu projektování, meziprofesní koordinace
 • Znalost využívaného SW
 • Technické myšlení a domýšlení souvislostí i do ostatních profesí
 • Zodpovědnost, aktivita, snaha o nalezení správného řešení
 • Schopnost každodenní těsné spolupráce v týmu všech profesí
 • Jazykové znalosti – zejména angličtinu
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:
 
NAŠE ODDĚLENÍ

Projektové řízení

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • Naše práce začíná podpisem smlouvy se zákazníkem / investorem.
 • Následuje jmenování projektového manažera a ustanovení projektového týmu.
 • V projektovém týmu jsou zastoupeny všechny profese – od technologie, přes strojní, elektro, měření a regulaci, potrubí a stavební, až po nákup, plánování atd.
 • Projektový manažer je zodpovědný za celý projekt a za projektový tým.
 • Úzce spolupracujeme se všemi odděleními firmy.
 • Využíváme software MS Office, Primavera a Infos.
KONKRÉTNĚ ZODPOVÍDÁME ZA:
 • plnění smlouvy mezi naší společností a zákazníkem
 • komunikaci a vztahy se zákazníkem
 • práci projektového týmu, koordinaci jednotlivých profesí
 • plánování, kontrolu a plnění termínů
 • kontrolu nákladů
 • výstavbu a uvedení zařízení do provozu
 • předání díla zákazníkovi
 
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Znalost angličtiny + dalších světových jazyků
 • Technický přehled
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Znalost projektového řízení
 • Schopnost vedení lidí
 • Vyjednávání a obchodní dovednosti
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem
NAŠE ODDĚLENÍ

Elektro

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • Návrhu a realizaci projektové dokumentace všech stupňů, od uzavření smlouvy, projektování nové provozní jednotky, výpočtů, nastavení, uvádění do provozu až po předání zákazníkovi.
 • Jednáme se zákazníkem, kterému představujeme navrhované řešení elektrických rozvodů a napájení, stejně jako s dodavateli, od kterých získáváme vstupní hodnoty potřebné pro zpracování projektové dokumentace. Úzce spolupracujeme s kolegy z ostatních oddělení, například stavaři, oceláři, technology, potrubáři, ..., protože jen dobré sdílení informací vede k perfektnímu výsledku.
 • Samotný projekt se skládá z návrhu, dimense a výpočtů elektrických rozvodů a zařízení. Hlavními částmi našich projektů jsou VN rozvody a rozvaděče, NN rozvody a rozvaděče, osvětlení a zásuvkové rozvody, hromosvody, uzemnění a pospojování.
 • Ze softwarových nástrojů používáme: Kreslící nástroje: AutoCAD, COMOS
  a výpočtový program ETAP.
 • Aktivně se účastníme FAT a SAT testů a zprovoznění navržené jednotky.
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Týmovou spolupráci
 • Vůli a chuť učit se od zkušených kolegů
 • Elektrické výpočty a znalost výše uvedených oblastí elektro
 • Tvořivost
 • Samostatnost
 • Cizí jazyky – bez angličtiny to nedáme

TROUFNETE SI?
Např. na návrh transformátorového stání a rozvodny VN?
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem
NAŠE ODDĚLENÍ

Měření a regulace

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • Náplní naší práce je automatizace technologických procesů, které navrhují naši kolegové v procesní projekci.
 • K automatizaci přistupujeme komplexně, navrhujeme měřící přístroje a řídící systém včetně jejich vzájemného propojení. Pro kabely navrhujeme způsob jejich uložení a také vedení v trasách.
 • Ten z nás, kdo má blíže k měřícím přístrojům, převážně navrhuje přístroje pro měření běžných i méně běžných veličin, od teploty, tlaků, průtoků, hladin až po složitější analyzátory chemických veličin. Ti, kteří se raději baví přenosem informací elektrickou cestou tenkými dráty a nulami/jedničkami, pak převážně zpracovávají elektrickou část automatizace, tedy návrh vhodného kabelového propojení měřících přístrojů s řídícím systémem.
 • Velmi úzce spolupracujeme s kolegy z ostatních profesí v naší společnosti, tedy se stavaři, potrubáři, oceláři, procesáři, strojaři a elektrikáři. Bez vzájemné výměny dat by naše práce nebyla úspěšná.
 • Zajímavým zpestřením naší práce jsou i schůzky se zákazníky a subdodavateli v sídle naší společnosti i u zákazníka.
 • V pokročilejší fázi prací na daném projektu jsou časté příležitosti k cestování na technická jednání a přejímky. Pro dobrodružnější povahu bude zajímavý i fakt, že ve fázi stavby a uvádění do provozu jsou cesty dlouhodobějšího charakteru, samozřejmě že s pravidelným odpočinkem doma.
 • K ulehčení práce využíváme chytré softwarové nástroje, především COMOS. Mimo něj pak standardní nástroje jako AutoCAD a MS Office.
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Chuť k práci
 • Chuť k neustálému odbornému růstu
 • Týmového ducha – bez spolupráce s ostatními nemůže výsledek nikdy dopadnout dobře
 • Znalost problematiky měření a regulace, tedy měřících přístrojů a řídících systémů
 • Znalost angličtiny, bez té to nepůjde. Plusem bude ruština a další cizí jazyky.
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem
NAŠE ODDĚLENÍ

Nákup

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • Naše práce začíná seznámením se s projektem, (časová osa, místo realizace, základní podmínky smlouvy s finálním zákazníkem). Jednotky jsou realizované na bázi EPC (Engineering, Procurement, Construction) neboli projektování, nákup zařízení, výstavba, uvedení do provozu. Některá teritoria jsou specifická tím, že výstavbu organizují investoři vlastními silami (a pak se jedná jen o tzv. EP projekty).
 • Od kolegů dostáváme seznam všech zařízení a potrubních dílců (jako jsou kotle, kompresory, kolony, reaktory, pumpy, potrubí, transformátory a další elektrické a měřící zařízení a přístroje). Na nás je vytipování nejvhodnějších tuzemských i zahraničních dodavatelů a prověření jejich výrobních schopností a kapacit.
 • Poté začíná vlastní obchodní činnost. S technickými podklady a návrhem obchodních podmínek oslovíme vytipované výrobce zařízení a nastíníme časový harmonogram dodávek.
 • Časově nejnáročnější fází práce je technické vyhodnocení nabídek, jednání s dodavateli, skloubení našich technických požadavků s možnostmi výrobce, následně vyhodnocení a výběr optimálního řešení z hlediska jak technického, tak obchodního.
 • Nalezení společné řeči při přípravě kupní smlouvy, vyladění platebních podmínek, vždy s podporou bankovních záruk, projednání termínů dodávek v souladu s harmonogramem projektu.
 • Naše práce nákupem nekončí. Naše oddělení inspekce a expeditingu se věnuje důsledné kontrole výrobní dokumentace, kontrole zvolených technologických postupů, výrobních postupů, dodržování časových milníků, sjednocení finální dokumentace pro předání finálnímu odběrateli v zahraniční.
 • Další zajímavou částí naší práce je doprava zařízení (logistika), mnohdy nadrozměrných a těžkých kusů, pro které je potřeba ve spolupráci s dopravcem detailně projednat nakládku a vykládku v místě instalace.
 • Žádné oddělení nepracuje samostatně, je nezbytná úzká spolupráce s projekčním oddělením v ČR, CASALE SA ve Švýcarsku i podpora finančního oddělení.
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Ideálně technické VŠ vzdělání
 • Vyjednávací dovednosti
 • Jazykové znalosti: angličtina slovem a písmem, ruština je výhodou
 • Velmi dobrou schopnost komunikace  
 • Velmi dobré organizační schopnosti
 • Samostatnost
 

ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem
NAŠE ODDĚLENÍ

Dokumentace

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • Naší hlavní náplní je evidence a koordinace toku dokumentace, která ve firmě vzniká nebo kterou firma přijímá od dodavatelů. Zaznamenáváme, kdy který dokument přijde nebo odejde, byl vytvořen a pro jaký účel má sloužit.
 • S dokumenty pracujeme jak elektronicky, tak v papírové podobě.
 • Pracujeme s produkty Microsoft Office 365 jako je Outlook, SharePoint, Word, Excel, ale i editory PDF dokumentů. Při přípravě papírové verze dokumentace máme k dispozici vybavené repro centrum.
 • Důležitou součástí práce je i komunikace s ostatními odděleními.
 • ​Komunikujeme s projektanty kvůli vydávané dokumentaci, s projektovými manažery jako podpora s evidencí průběhu projektů, reporty a přehledy, dále také s obchodním oddělením při práci se smlouvami.
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Jazykové znalosti (především angličtinu a ruštinu)
 • Logické uvažování
 • Pečlivost a smysl pro detail
 • Komunikační dovednosti
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem
NAŠE ODDĚLENÍ

Finanční

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • Přenášíme výsledky práce celé společnosti do čísel.
 • Účtujeme došlé a vydané faktury, zálohy, cestovní náhrady, bankovní výpisy.
 • Platíme dodavatelům, ale s větší radostí párujeme přijaté platby od našich zákazníků.
 • Nejnáročnější z naší práce je účtování projektů (časové rozlišení, kurzové vlivy, rozpracovaná výroba).
 • Ještě složitější je vedení účetnictví pro naše organizační složky v cizích měnách a podle účetních a daňových zákonů země, kde máme organizační složku nebo registraci k DPH (Rumunsko, Švédsko, Rusko, Slovensko).
 • Rádi spolupracujeme s ostatními odděleními, často u nich hledáme pomoc; zároveň pokud oni hledají pomoc u nás, rádi jim podáme pomocnou ruku.
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Účetní a daňovou problematiku nejen pro Českou republiku
 • Aktivní jazykovou znalost (angličtina, ruština)
 • Kromě znalostí ale potřebujeme kolegyně/kolegy se smyslem pro povinnost, preciznost a s týmovým duchem, které práce baví
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem
NAŠE ODDĚLENÍ

HR a administrativa

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • V první řadě se věnujeme LIDEM :). Všechny naše zaměstnance známe jménem, umíme vyslechnout jejich potřeby i pomoci a poradit jim s různými situacemi. 
 • Jsme partnerem pro manažery i vedení při řešení jakýchkoli personálních otázek, přispíváme k plnění obchodní strategie společnosti a dosažení stanovených cílů.
 • Podílíme se na budování firemní kultury a dobrého jména společnosti jako zaměstnavatele.
 • Získáváme nové posily pro naše týmy.
 • Organizujeme teambuildingy a firemní akce.
 • Navrhujeme a plánujeme povinná i rozvojová školení pro naše zaměstnance.
 • Interně zpracováváme podklady pro mzdy, věnujeme se odměňování i atraktivním benefitům.
 • Plánujeme, nastavujeme funkční a jednoduché personální a administrativní procesy a poskytujeme reporty.
 • Zajišťujeme letenky a ubytování pro zaměstnance na jejich pracovních cestách.
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Chuť hledat a nacházet účinná řešení
 • Znalost zákoníku práce i moderních nástrojů získávání a rozvoje zaměstnanců
 • Proaktivní přístup
 • Schopnost komunikovat s kolegy na všech úrovních i v angličtině
 • Pečlivost a zodpovědnost
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem
NAŠE ODDĚLENÍ

Kvalita

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • V naší společnosti máme zavedený tzv. Integrovaný systém řízení kvality (IMS), zakládající se na třech základních normách ISO 9001:2015 – Řízení jakosti, ISO 14001:2015 – Systém environmentálního managementu a ISO 45001:2018 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky tomuto systému jsme konkurenceschopní na světovém trhu. Tento systém také pomáhá neustále zlepšovat výsledky práce našich specialistů v rámci jednotlivých profesí.
 • V rámci nastaveného systému řízení jakosti se zaměřujeme především na potřeby našich zákazníků  tak, abychom poskytovali naše produkty a služby v maximální kvalitě, včas a k plné spokojenosti zákazníka.
 • Kontrola kvality je zajišťována v rámci plánovaných i nárazových auditů, a to v rámci společnosti i na jednotlivých projektech.
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Znalost systému, principů a základních nástrojů řízení kvality
 • Přehled v technických oborech
 • Jazykové znalosti – především angličtiny, ale také ruštiny
 • Plánování a organizaci
 • Velmi dobrou komunikaci
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem
NAŠE ODDĚLENÍ

Právní

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • Naše práce začíná u přípravy a aktualizace šablon všech smluvních dokumentů.
 • Vyjednáváme a připomínkujeme smlouvy s klienty a dodavateli.
 • Časově nejnáročnější fází naší práce je interpretace uzavřených smluv a řešení sporů z nich vyplývajících.
 • Odpovídáme za smluvní ochranu duševního vlastnictví (registrace obchodních známek, uzavírání licenčních dohod a dohod o utajení).
 • Zajišťujeme korporátní agendu jako např. rejstříkové změny nebo zápisy z valných hromad.
 • Poskytujeme podporu ostatním oddělením společnosti, zejména oddělení nákupu, HR, finančnímu a oddělení řízení projektů.
 • Na denní bázi používáme angličtinu.
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Znalost občanského zákoníku, zákoníku práce a zákona o obchodních korporacích
 • Angličtinu na komunikativní úrovni vč. odborných výrazů
 • Psaný projev na vysoké úrovni
 • Logické uvažování, schopnost nacházet kompromisy
 • Zájem o jiné právní jurisdikce (švýcarské právo, common law)
 • Zaměření na detail, trpělivost a vlastní inciativu
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem
NAŠE ODDĚLENÍ

IT

ČEMU SE U NÁS VĚNUJEME
 • Věnujeme se údržbě a rozvoji ICT infrastruktury společnosti.
 • Podporujeme všechny zaměstnance, vytváříme podmínky k jejich práci a hledáme technická řešení pro jejich potřeby.
 • Staráme se o správné fungování serveru i o bezpečnost našich dat.
 • Zajišťujeme jednání s dodavateli, nákup HW i SW.
 • Hledáme technické novinky, které mohou usnadnit práci našim kolegům.
 • Využíváme grafický SW Autodesk AutoCAD, Autodesk Naviswork, Autodesk REVIT, Autodesk Advance Steel, Nuzle Pro, COMOS, ETAP, ChemCAD, ProjeCAD, Office365, Visio, Nitro Pro, PDF Editor, Acrobat Professional, 7 Zip.
JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI U NÁS UPLATNÍTE
 • Přehled v oblasti IT/IS
 • Znalost používaného HW a SW
 • Komunikativní znalost Aj
 • Pečlivost a zodpovědnost
 • Ochotu hledat řešení a neustále se vzdělávat
 
ZAUJALI JSME VÁS?
Podívejte se, koho hledáme:

Mám zájem