KVALITA A HSE

KVALITA V NAŠÍ FIRMĚ
V naší společnosti je zavedený tzv. Integrovaný systém řízení kvality (IMS) založený na třech základních normách ISO 9001:2015 – Systém managementu kvality, ISO 14001:2015 – Systém environmentálního managementu a ISO 45001:2018 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci . Díky němu je naše firma konkurenceschopná na světovém trhu a můžeme neustále zlepšovat výsledky práce našich specialistů v rámci jednotlivých profesí.
V rámci nastaveného systému řízení kvality se zaměřujeme především na potřeby našich klientů – poskytujeme produkty a služby v maximální kvalitě, včas a k plné spokojenosti zákazníka.

Kontrola kvality je zajišťována plánovanými i nárazovými audity, a to v rámci společnosti i na jednotlivých projektech.
 
 
Certificate Lloyds - 2020