CONSTRUCTION MANAGER / Vedoucí přípravy stavby výrobní jednotky

 POBOČKA - Praha
Na této pozici povedete naše nově vytvořené oddělení realizace staveb.

Čemu se budete věnovat:

 • Nastavení pravidel a procesů pro naše stavby
 • Podpoře projektových manažerů 
 • Plánu organizace výstavby (POV)
 • Plánu mobilizace a demobilizace zdrojů
 • Harmonogramu výstavby spolu s plánovačem
 • Kontrole projektové dokumentace z pohledu proveditelnosti montáže
 • Přípravě a požadavkům pro stavbu, instalaci zařízení a montáž
 • Spolupráci se stavbyvedoucím, technickým dozorem a subdodavateli
 • Kontrole dodržování pokynů, pravidel a předpisů na ochranu práce během stavebních a instalačních prací
 • Spolupráci na tvorbě výkazů výměr projektu
 • Účasti na výběrových řízeních dodavatelů stavebně montážních prací

Co na této pozici využijete:

 
 • Zkušenosti s výstavbou větších průmyslových celků (chemické, petrochemické případně energetické provozy)
 • Technické znalosti z oblasti výstavby investičních celků, technické vzdělání
 • Znalost angličtiny a češtiny/slovenštiny
 • Velmi dobré organizační a plánovací schopnosti
 • ŘP sk. B a ochotu cestovat i do zahraničí

Co Vám chceme nabídnout:

 • Zajímavou práci s viditelnými výsledky
 • Zázemí mezinárodní společnosti, moderní kancelář i možnost cestovat na naše stavby
 • Prostor pro profesní růst a rozvoj, možnost uplatění znalosti cizích jazyků
 • Odpovídající finanční ohodnocení a paletu firemních benefitů (5 týdnů dovolené, stravenky, 13. plat, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na sport, kulturu a dopravu, jazykové kurzy, aj.)


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":