PROJEKTOVÝ/Á NÁKUPČÍ (ruský trh)

 POBOČKA - Praha
 NAŠE ODDĚLENÍ - Nákup
Chcete se účastnit unikátních mezinárodních projektů výstavby průmyslových investičních celků?
  Hledáme nákupčí/ho se zaměřením na nákup statických tlakových nádob, rotačních strojů (kompresory, čerpadla), elektro zařízení (transformátory a rozvaděče) a potrubní materiál (potrubí, tvarovky a armatury).

ČEMU SE U NÁS BUDETE VĚNOVAT:

 • Plánování nákupních aktivit pro každý projekt v souladu s potřebami projektů
 • Nákupu širokého sortimentu v rámci projektů výstavby průmyslových jednotek výroby dusíkatých produktů a hnojiv od katalytických reaktorů, kompresorů, procesních kolon, tepelných výměníků, tlakových nádob, netlakových nádob, čerpadel, armatur, potrubí, ocelových konstrukcí, elektro materiálu, měřidel, řídící a instrumentační techniky, atd.
 • Vyjednávání komerčních a cenových podmínek objednávek a smluv s dodavateli po celém světě - hlavní zaměření Rusko
 • Dohlížet nad včasným a kvalitním dodáním přímo na místo určení, řešit operativní problémy
 • Dohlížet na správností a úplnosti vystavených faktur ze strany dodavatelů
 • Úzké spolupráci a komunikaci se spolupracovníky sekce Inspekce/ Expedice a Logistiky k zajištění hladkého průběhu zakázky
 • Zajišťování dodržování firemních procesů a hry fair play
 • Udržování seznamu firemních dodavatelů
 • Reportingu pro Ředitele nákupu
CO OČEKÁVÁME MY:
 • VŠ vzdělání nejlépe technického směru
 • Dobrou znalost ruštiny pro jednání s dodavateli, čeština/slovenština nebo angličtina komunikativní znalost
 • Vyjednávací schopnosti a schopnost organizace aktivit
 • Znalost práce v SAP výhodou
 • Týmového hráče se schopností budovat vztahy uvnitř i vně společnosti
 • Selský rozum, schopnost porozumět, co je podstatné, 

Čím nás navíc můžete zaujmout:

Kratší i delší zkušeností v oblasti technického nákupu

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 • Zázemí mezinárodní společnosti a účast na mezinárodních projektech
 • Možnost vidět výsledky své práce
 • Prostor pro osobní a profesní růst a rozvoj (každý projekt je jiný)
 • Možnost komunikace v angličtině a případně i jazykové kurzy Aj a Rj
 • 5 týdnů dovolené a další firemní benefity (stravenky, Multisport karta, penzijní připojištění)
 • 13. Plat


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":