Specialista/tka kvality - QA Specialist

 
 NAŠE POBOČKA - Praha
 NAŠE ODDĚLENÍ - Kvalita
Máte přehled v managementu jakosti?
Baví Vás nastavování a kontrola systému?
Zaujme Vás, když uvidíte: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001?
Jste komunikativní, zodpovědný/á a administrativně disciplinovaný/á?
Pro naši Manažerku kvality hledáme posilu, která bude zejména:
Spolupracovat na revizi procesů, procedur a standardů
Připravovat podklady pro audity a spolupracovat na interních auditech
Připravovat reporty a vyhodnocování strategií
Administrativně dotahovat změny a administrativně podporovat Manažerku kvality
Jaké znalosti a dovednosti u nás využijete:
Vzdělání nebo/i kratší praxi v oboru managementu jakosti, znalost zmíněných norem
Orientaci v národní legislativě pro BOZP a OŽP
Komunikativní angličtinu
Pečlivost a zodpovědnost
Dotahování výsledků, koordinaci a spolupráci

Čím nás můžete navíc zaujmout?
Přátelskou komunikativní osobností, pro-aktivním a pozitivním přístupem
Zájmem o obor
Časovými možnostmi pro spolupráci ideálně 5x týdně/4 h – možnost domluvy
 
Co nabízíme my Vám?
Možnost nahlédnout pod pokličku fungování managementu jakosti v mezinárodní engineeringové společnosti (máme nejen kanceláře, ale také stavby, které vedeme)
Profesionální vedení a přátelské prostředí
Možnost uplatnění odbornosti
Flexibilní organizaci práce na částečný úvazek
Zázemí a odpovídající ohodnocení
Profesní růst a rozvoj


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":