SAP System Engineer

 BRANCH - Prague/remote
As part of the global SAP team of CASALE, the candidate will report to the SAP administrators of Casale SA, but will be responsible for the local SAP ERP system of CasaleProject.

Content of the job:

 
 • Support internal SAP users in daily activities, including management
 • Analyse business data, also using external tools, to generate reports
 • Interact with IT Department to ensure that the appropriate infrastructure is provided
 • Ensure SAP system availability and security
 • Ensure SAP system compliance with Czech legal landscape
 • Ensure SAP local system is consistent with the SAP headquarters system
 • Interact with the SAP administrators in Lugano during SAP customization and upgrade projects
 • If required, support to internal users in using some other company tools, such as document management system or customer relationship management (CRM) solution

What are our expectation:

Skills:

 • Basic knowledge of the SAP modules FI-CO, MM, PS, SD and their related business processes
 • Good experience with databases and SQL languages
 • Familiarity with business economics and concepts of analytical financial accounting
 • High school or University degree
 • Good written and spoken English
 • At least 2 years of work experience in the area/similar role

 

The following skills are not required, but will be considered as a plus:

 • Experience with SAP Business Objects (BO)
 • Knowledge of the ABAP programming environment

 

 

What we offer to the successful candidate: 

 • Environment of international company, usage of English
 • Team of professionals willing to cooperate
 • Demanding job with visible results
 • Remuneration and benefits corresponding with the responsibilities (5 weeks of holiday, meal vouchers, pension scheme support, Multisport card, allowance for sport, culture and commuting, company activities for employees)
 • Support of professional grow


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":