PROPOSAL ENGINEER

 BRANCH - Prague

In this position you will be responsible for preparation of proposals and coordination of the proposal team, completion of necessary documentation

Reports to CEO, functional guidance from Commercial Dept. in Casale Lugano (Switzrland)

Main responsibilities:

 • Develops the Proposal Plan and reviews the Enquiry Summary
 • Organizes and holds the bid kick-off meeting
 • Defines the bid cost structure, with the support of the Estimate Section
 • Manages the interfaces with Partners and Client
 • Approves the scope of work of each party involved in the bid
 • Analyses Contract requirements and conditions
 • Assists in bid vendors list specification
 • Prepares the bidding documents for the subcontract
 • Identifies the pre-bid agreements to be completed

This role is suitable for you, if you have:

 • Master degree in Engineering (Chemical, Mechanical or Industrial)
 • Professional experience in engineering company active in the petrochemical / oil&gas sector (preferably in the project management and/or sales department)
 • Experience in the preparation of proposals for engineering and equipment
 • Understanding of petrochemical technologies and market (Nitrogen based fertilizers, melamine and methanol related technologies and market preferred)
 • Fluency in English (spoken and written), Czech/Slovak native
 • Pro-active personality, organizational skills
 • Sales attitude and customer focus
 • Very good communication skills, positive
 • Willingness to travel (20 – 30%)

We offer: 

 • Environment of leading international technical company, large and interesting projects in chemical industry
 • Important role with high impact and visible results
 • Experienced team with fair approach and friendly relationships
 • Cell phone, notebook 
 • Flexible start/end working hours
 • Fair remuneration, 13th salary, 5 weeks of holiday, range of company benefits - allowances for pension scheme, meal vouchers, contrubution for commuting, sport and culture activities
 • Support for professional growth and development, educational courses
 • Refreshment on workplace
 • Company events


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":