PROJEKTANT/KA STAVEBNÍ ČÁSTI

  POBOČKA - Praha

  NAŠE ODDĚLENÍ - Stavební

Čemu se u nás budete věnovat:

 • Přípravě a zpracování technické dokumentace stavební části ve všech fázích projektu (přednostně ve 3D model v SW REVIT), a to zejména výkresy architektonicko-stavební části (základy, půdorysy, řezy, fasády, specifikace oken, dveří atd.)
 • Budete zodpovídat za dodržení standardů, procedur a časového harmonogramu
 • Budete připravovat technickou specifikaci pro poptávky, hodnotit technickou část nabídek a připomínkovat technickou část smluv s dodavateli
 • Budete se účastnit jednání se zákazníkem i s dodavateli
 • Budete podporovat stavbu formou technického dozoru

Jaké znalosti a dovednosti u nás využijete:

 • SŠ/VŠ vzdělání ve stavebním oboru
 • Znalost specializovaného 3D SW, REVIT Architecture, AutoCAD, Navisworks, MS Office
 • Komunikativní znalost angličtiny
 • Proaktivní a zodpovědný přístup
 • Schopnost aktivně spolupracovat s ostatními členy týmu
 • Zájem učit se a profesně rozvíjet

Výhodou budou:

Zkušenosti v oboru alespoň 3 roky a případně i znalost ruštiny

Co vám můžeme nabídnout:

 • Zajímavou práci na mezinárodních projektech s možností vidět výsledky své práce
 • Odborné i technické zázemí a tým zkušených a přátelských kolegů
 • Odpovídající finanční ohodnocení, 13. plat, 5 týdnů zasloužené dovolené
 • Firemní benefity (stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, sport a kulturu)
 • Prostor pro odborný i kariérní růst


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":