PROJEKTANT/KA – PODZEMNÍ ROZVODY

 POBOČKA: Praha nebo Litvínov
 ODDĚLENÍ: Stavební
Nabízíme zajímavou práci na našich mezinárodních projektech, často realizovaných formou EPC (Stavba na klíč)

Čemu se u nás budete věnovat:

 • Zpracování veškeré výkresové dokumentace podzemních rozvodů. Tedy kanalizace dešťové, splaškové, chemické, potrubních systémů pitné, požární, servisní a chladící vody apod.
 • Dokumentaci budete připravovat ve všech stupních projektu (Basic, Detail Design, AS BUILT)
 • Zaškolí Vás naši zkušení kolegové
 • Budete se podílet na technické specifikaci pro poptávky, hodnotit technickou část nabídek ve své profesi a připomínkovat technickou část smluv s dodavateli
 • Budete podporovat realizaci (stavbu) formou občasného technického dozoru

Očekáváme:

 • Vzdělání ve stavebním oboru
 • Technické myšlení
 • Zkušenosti v oboru jsou výhodou, ale nejsou podmínkou
 • Znalost alespoň některých z následujících programů: AutoCAD, Revit, Navisworks, MS Office, aj.
 • Schopnost aktivně spolupracovat s ostatními členy týmu
 • Zájem učit se a profesně rozvíjet

Nabízíme:

 • Nabízíme zajímavou práci na mezinárodních projektech s možností vidět výsledky své práce
 • Odborné i technické zázemí a tým zkušených kolegů, možnost učit se a rozvíjet
 • Odpovídající finanční ohodnocení, 13. plat, 5 týdnů dovolené
 • Firemní benefity (stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvky na sport, kulturu a dopravu)
 • Prostor pro odborný i kariérní růst


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":