Project Planner

 
 OUR DEPARTMENT: Project Man.
 BRANCH: Prague
Reports to: Head of Project Management Division
Travel: Minor - maximum up to 10%

SCOPE OF YOUR ROLE: Project control and support to Project Management
MAIN ACTIVITIES:
 • Prepare and manage the overall master schedule integrating work breakdown structure using scheduling software   
 • Coordinate schedule from multiple subcontractors and incorporate the information gathered into the overall project master schedule
 • Develop and implement plan versus actual progress charts (histograms/S-curves)
 • Report and analyze deviations from plan
 • Track, monitor and forecast progress of all activities and deliverables such as engineering documents, procurement and status of all disciplines
 • Support of communication of required completion dates betw. functional and project team
 • Report Risk analysis of project execution in respect of the time schedule & project critical path
 • Participation in meetings with clients, vendors, subcontractors
 • Prepare reports (monthly & weekly) and give support to project manager as project control
   
REQUIRED QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:
 • University education – engineering background
 • Experience in project planning
 • Familiar with logical sequences in terms of engineering and construction disciplines
 • Strong Planning and Organizing skills, Teamwork, Understand contractual matters
 • Knowledge of MS Office, Primavera software (P6), MS Project 
 • Proactive approach, ability to learn quickly, resilience
 • Fluency in English, able to work in a multicultural environment
WE OFFER:
 • Environment of leading international technical company
 • Important role with high impact and visible results
 • Experienced team with fair approach
 • Business trips
 • Fair remuneration, 13th salary, range of company benefits
 • Support of professional growth


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":