PROJECT MANAGER FOR RUSSIAN PROJECTS (located in Prague)

 BRANCH - Prague
 OUR DEPARTMENT - Project Management

In this position you will take the responsibility for all stages of EPC Projects taking place in Russia, managing several different projects at once (project value 50 - 100 mil. EUR), reporting to CEO of the company. You will cooperate with Russian Branch Office Director, Project Management team in Lugano headquarter and you will lead all professions in the project.

JOB  RESPONSIBILITIES:
 
 • Responsible for technical, financial and organizational part of the project
 • Represents the company with the Customer about all contract matters during the project execution
 • Prepares the Project Execution Plan with the cooperation of the project team and the Department Heads and monitors its application
 • Managing all technical disciplines involved in the projects in all phases of the project (engineering, procurement, construction)
 • Monitors the overall work progress and takes suitable measures to prevent delays, financial exposures due to delays in opening letters of credit or in credit collection, circumstances adverse to project objectives and to stay within the budget
 • Leading directly local Site Managers, coordinates local site works with Prague/Lugano office activities (Engineering, Procurement, Finance, HR)
 • Manages Prague Project Management team
 • Approves the Suppliers’ invoices, authorizes any extra-work
 • Manages the relationship with the Partners for technical and quality matters of the design 
 
REQUIRED  QUALIFICATION  AND  EXPERIENCE:
 • University education – technical background (chemical or mechanical engineering is an advantage)
 • Strong experience in EPC projects (Engineering, Procurement, Construction) – chemical/power/oil field
 • Participation in projects executed in Russia is a must
 • Fluency in English and Russian
 • Willingness to travel (minimum 30%)
 • Motivated and self-driven personality
 • Strong leadership and project management skills
 • Focus on result
 • Negotiation skills
 • Work in multicultural teams
WE OFFER TO YOU:
 
 • International company with strong references and own know-how
 • Challenging and interesting job in international teams with high professionals
 • High impact position with own responsibility 
 • Attractive remuneration including 13th salary and company car
 • Wide range of company benefits 
 • Support for professional growth
 • Travelling as part of your job


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":