PROCESS ENGINEER_AJ


 BRANCH - Praha
 DEPARTMENT - Process Design Department
 
JOB  RESPONSIBILITIES:
 • Preparation and processing of process documentation of all phases of the project including the proposal and/or feasibility study phases 
 • Preparation of technical requirements and technical part of the procurement contract relevant to discipline (operational and guarantee values)
 • Preparation of documentation in conformity with contracts, national, international and safety standards.
 • Support of project realization – participation in meeting with the clients, vendors, subcontractors and time schedule updates.
 • Provide technical support to other disciplines involved in the proposal and/or in executive stage of the assigned projects
 • Responsibility to adapt and follow company quality procedures
 • Presence and support to commissioning and start up of the delivered unit
 
REQUIRED  QUALIFICATION  AND  EXPERIENCE:
 • University degree – chemical field
 • At least 1 – 2 years of working experience
 • Knowledge of MS Office (Word, Excel), Autocad/Comos and simulation software (Unisim design, ChemCAD, etc)
 • Fluency in English (spoken and written), Czech/Slovak native
 • Proactive approach, ability to learn quickly, team work
 • Communication skills, willingness to travel


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":