Plant Engineering System Engineer (COMOS)

 BRANCH - Prague

COMOS by Siemens is the key software tool used during the Engineering phases of the project, both in Prague and Lugano, exploiting both the FEED and P&ID modules. The candidate will be part of the global COMOS team of Casale.

Job responsibilities:

 • Support to internal COMOS users of all disciplines in daily activities
 • Development of further COMOS customization (datasheets, scripts) in agreement with COMOS administrators
 • Perform database and project administration, in agreement with COMOS admin
 • If required, support to internal users in using some other company tools, such as document management system or customer relationship management (CRM) solution

What you will need in this role:

 • High school or University degree in technical or computer disciplines
 • Good written and spoken English
 • Good knowledge of COMOS system, as advanced user
 • Knowledge of COMOS base structure, including objects, tabs, attributes, documents, working layers
 • Knowledge of VBScript programming language
 • At least 2 years of work experience as advanced COMOS user or COMOS administrator

What we offer to the successful candidate: 

 • Environment of international company, usage of English
 • Team of professionals willing to cooperate
 • Demanding job with visible results
 • Remuneration and benefits corresponding with the responsibilities (5 weeks of holiday, meal vouchers, pension scheme support, Multisport card, allowance for sport, culture and commuting, company activities for employees)
 • Support of professional grow


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":