PIPING ENGINEER - temporary support for procurement

 POBOČKA - Praha, Litvínov
 ODDĚLENÍ - Piping
Do you understand technical specification in piping documentation? Are you aware of Russian standards? Start your cooperation with us!

Our expectation from you:

  • Knowledge of Russian (GOST, TU) piping standards in chemical industry
  • Experience with piping material specification (pipes, fittings, valves), material take-off preparation
  • Experience with preparation of technical requirements to purchase order of piping according to GOST on Russian market
  • Technical evaluation of bids of Russian vendors
  • Knowledge of Russian and Czech/Slovak/English is a must

We offer:

  • Cooperation on EPC project - interesting work, visible results
  • Support of professional team
  • Flexible conditions of cooperation (employment, contract) based on your preferences
  • Interesting remuneration and possibility of long-term cooperation


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":