IT Infrastructure Manager

 BRANCH - Prague
 
In this position you will be responsible for our IT infrastructure (3 locations in CZ, 130 employees + 2 foreign sites), you will lead 1 Help Desk Specialist in your team in Prague and two specialists on foreign sites.

YOUR JOB RESPONSIBILITIES:

 • Standard operation and IT Systems maintenance
 • End users support
 • IT systems security
 • Development and updating of IT Systems, according to the Company needs
 • Co-defining the IT strategy in accordance with the Company strategy
 • Department budget
 • Management of suppliers and software licenses

YOUR KNOWLEDGE AND APPROACH:

 • Microsoft Server (Windows Server 2016 and newer, Active Directory, SQL Server, IIS Web Server)
 • Office 365, Share point
 • VMware, Veeam
 • ITIL
 • 4 years of experience in similar position
 • Very good communication in English, Czech/Slovak
 • Willingness to solve problems, team player, active approach

WE OFFER:

 • International middle - size company (130 employees in CZ)
 • Fair remuneration, 13th salary, 5 weeks of holiday, range of company benefits - allowances for pension scheme, commuting, sport and culture activities
 • Support for professional growth and development
 • Modern office in Prague center (Invalidovna, Karlín)
 • Friendly environment
 • Modern technologies


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":