HEAD OF PROCUREMENT

 BRANCH - Prague
 DEPARTMENT - Procurement
In this position you will be responsible for the management of Purchasing, Inspection & Expediting and Logistics units in the total yearly volume of 1 – 2 billion CZK (13 employees plus external specialists if necessary). Reports to Head of Project division.

Main responsibilities:

 • Sets up the procurement strategy and company guidelines  
 • Monitors workload of the procurement team, ensures proper resources are available according to projects needs
 • Appoints Project Procurement Manager for each project
 • Ensures planning of procurement activities on particular projects
 • Responsible for conformity of relevant legal statutory and company standards in all assigned areas. Enforcement and supervision of compliance of procurement activities with company goals
 • Sets up the guidelines for company Vendor List and pre-qualification of new candidates
 • Cooperation on elaboration of contractual templates to be further used for purchasing activities
 • Ensures an ordinary execution of procurement activities and achievement of best purchasing prices and procurement deadlines

This role is suitable for you if you have:

 • Leadership skills and experience in similar position - only Project procurement is relevant (industrial technologies - chemical and food industry is a plus, experience with construction ...)
 • University education – technical background, overview of managerial and financial accounting 
 • Experience in planning and reporting
 • Fluency in English, Czech/Slovak native
 • Excellent negotiation skills and ability to create business relationships

We offer:

 
 • Environment of leading international technical company with own know-how
 • Large and interesting projects in chemical industry in different countries
 • Important role with high impact and visible results
 • Experienced team with fair approach 
 • Flexible start/end working hours
 • Fair remuneration, 13th salary, 5 weeks of holiday, range of company benefits - allowances for pension scheme, meal vouchers, contribution for commuting, sport and culture activities, company events, refreshment on workplace
 • Company car, phone, notebook
 • Support for professional growth and development


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":