DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DMS) SUPPORT ENGINEER

 BRANCH - Praha
 DEPARTMENT - Enterprise Applications
This position will be part of the global Document Management System Support team of Casale Group and will work with is the key software tool (Documentum for Capital Projects by Opentext) used, both in Prague and Lugano offices, to manage the projects documentation.
JOB  RESPONSIBILITIES:
 • Acceptance and processing of incidents and service request tickets related to Documentum Capital Projects and other document management related tools in use in the Company 
 • Support of internal users in daily activities, training of users
 • Further improvement and configuration, in agreement with DMS Administrator training of users
 • Administration of the platform (database, system and project administration), in agreement with DMS Administrator
 • If required, support of internal users in using some other company tools, such as Siemens Comos, customer relationship management (CRM) solution, Enterprise Resource Planning (ERP) solution
REQUIRED  QUALIFICATION  AND  EXPERIENCE:
 • Secondary school or University degree in technical or computer disciplines
 • Knowledge of Object-Oriented programming languages and tools (Java and Spring Framework mostly appreciated)
 • Knowledge of scripting tools (for example Power Shell or Python)
 • Knowledge of relational databases
 • Some experience as help desk technician
 • Good communication skills, predisposition to teamwork and support of users
 • Intermediate written and spoken English (min. B2 level)
 • Experience in management of enterprise documentation is a plus
 • Previous Opentext Documentum experience is a plus


Mám zájem o práci

Životopis
Motivační dopis
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu  (Souhlas - plné znění), který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
(Souhlas - plné znění)
Napište číslicemi "třidvajedna":