INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Kontaktní formulář

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odesláním dotazu uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a telefon, které tím společnost Casale Project a. s. získá a bude je využívat pro kontakt a zodpovězení mého dotazu.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu vyřízení dotazu (max 3 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Je možné, že v rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje budou předávat do třetích zemí, a to konkrétně do mateřské a sesterské společnosti CASALE – CASALE SA, se sídlem via Pocobelli 6, 6900 Lugano, Švýcarská konfederace, IČO 255.1.001.0003 a Casale Holding SA, se sídlem via Pocobelli 6, 6900 Lugano, Švýcarská konfederace, IČO CHE-100.920.289, pokud to pro zodpovězení dotazu bude nutné.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

 Výběrové řízení


Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu. 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

 Zařazení do databáze


Chci zvýšit své šance na pracovní uplatnění v budoucnu, a proto tímto uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat tak, aby pracovní nabídka co nejvíc odpovídala mým preferencím za účelem: nabízení vhodného pracovního uplatnění v rámci společnosti.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 3 let a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.