Nabídka volných míst

Junior inženýr - elektro

Elektro-inženýr - Senior

Instrumentation Engineer

 

Chcete nahlédnout do naší pražské kanceláře? To můžete zde.

 

V případě zájmu o některou z nabízených pozic nebo o registraci do naší databáze ohledně možného pracovního uplatnění zašlete, prosím, své CV e-mailem na adresu: recruitment@casaleproject.cz

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti CASALE PROJECT a.s., se sídlem: Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost CASALE získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 6 měsíců) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Více informací

Pokud se chcete zaregistrovat do naší databáze pro případná další výběrová řízení, uveďte prosím tuto informaci ve své žádosti. Více informací