Výroba anilinu

Datum: 
1979
Popis procesu / Kapacita: 

Jednotka na výrobu anilinu (65 kt/rok)

Teritórium: 
Rozsah činnosti: 

Úvodní projekt. Technická pomoc v průběhu prováděcího projektu. Autorský dozor.

Zákazník: 
MCHZ Ostrava