Roztok dusičnanu amonného 92%

Datum: 
2013
Popis procesu / Kapacita: 

92% roztok dusičnanu amonného 1143 t/den

Teritórium: 
Rozsah činnosti: 

Inženýring, supervize pro dodávky a výstavbu

Zákazník: 
Orica, Newcastle