Roztok dusičnanu amonného

Datum: 
2012
Popis procesu / Kapacita: 

1200 t/d roztoku dusičnanu amonného/ledku amonného pro výbušniny/ ledku amonného (hnojiva)

Teritórium: 
Rozsah činnosti: 

Inženýring- studie proveditelnosti

Zákazník: 
KJSC Azot