Orgány společnosti

STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Federico Zardi

 

SPRÁVNÍ RADA

Federico Zardi
předseda správní rady

Sergio Debernardi
člen správní rady

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Paolo Silva
generální ředitel