Charakteristika

CASALE PROJECT a.s. poskytuje služby v oblasti projektování, strojírenství, dodávek stavby, uvádění technologických celků do provozu a managementu při realizaci investic do průmyslových technologií chemie dusíku: kyselina dusičná, dusičnan amonný, kapalná a granulovaná močovina, čpavek, hnojiva a anilín.

 

Produktové řady
Zaměstnanci CASALE PROJECT a.s. se v posledních 20-ti letech zaměřují na projekty v chemickém průmyslu, a to zejména při výrobě dusíkatých hnojiv se zaměřením na komplexní inženýrské stavby a EPC projekty, a to zejména na výrobu kyseliny dusičné, dusičnanu amonného, kapalné a granulované močoviny a anilínu.

Tyto zkušenosti jsou zúročeny v projekčních řešeních, která minimalizují prostorové nároky staveb, včetně délek potrubních a kabelových tras a optimalizací konstrukčních řešení. Všechny tyto aspekty přispívají k investičně přijatelným řešením, kde není nutné hledat kompromis mezi výší investic a požadavky na kapacitu a provozu-schopnost výrobních jednotek a na kvalitu výstupní produktů. 
 

Hlavní oblast podnikání
Hlavním zaměřením podnikání a hlavní zkušenosti společnosti CASALE PROJECT a.s. je oblast chemie dusíku založená na technologii poskytovanou sesterskou společností CASALE SA (Švýcarsko). 
 

Dodržování politiky HSE
Mezi pravidla fungování společnosti patří zásada, že žádný pracovní úkol, ať už interní v rámci společnosti nebo ať už se jedná o službu zákazníkovi, není tak důležitý a ani tak naléhavý, že by měl omezovat dodržování požadavků bezpečnosti práce. CASALE PROJECT a.s. klade vždy nejvyšší prioritu na zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Do projekčních řešení jsou implementovány všechny reálně dostupné bezpečnostní prvky, což ve své podstatě přispívá k celkovému zvýšení bezpečnosti provozů příslušných výrobních jednotek. Když se projekt přesouvá na místo realizace, CASALE PROJECT a.s. prosazuje bezpečnost pomocí 12 pravidel, která pokrývají všechny činnosti spojené s projektem, dodávky zařízení a služeb a realizací stavby, což umožňuje rozvoj pozitivní a otevřené bezpečnostní politiky, což je ve svém výsledku základem pozitivního rozvoje firemní kultury bezpečnosti práce založené na otevřeném přístupu k problematice a na mezilidské a profesní důvěře. Úspěšnost této bezpečnostní politiky lze prokázat ve firemním archívu společnosti  CASALE PROJECT a.s., v záznamech úrazů a nehod.

 

Náš způsob minimalizace rizika

 1. Vedení projektu
 2. Výběr a kompetence
 3. Řízení projekčně - inženýrských činností
 4. Spolupráce s licenzory realizovaných technologií
 5. Spolupráce se zákazníky
 6. Analýza problémů a následná opatření
 7. Vyhodnocení rizik
 8. Spolupráce s dodavateli a výrobci
 9. Řízení stavebních činností
 10. HSE management na stavbě
 11. Péče o zaměstnance
 12. Bezpečnostní opatření a havarijní plán