Anilin

Anilin je jednou ze základních organických chemikálií používaných jako surovina pro další chemické výroby (barviva, antioxidanty, přísady do pryže a plastů, speciální chemikálie). V poslední době je zvláště žádanou základní surovinou pro výrobu komponent polyuretanových pěn – MDI (spotřeba cca 75 % produkce anilinu).

Technologie výroby anilinu katalytickou hydrogenací nitrobenzenu, poskytovaná známým licenzorem, je vyvinutá firmou BorsodChem MCHZ Ostrava, s.r.o. (dříve Moravské chemické závody) ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Tato technologie má vynikající technicko-ekonomické parametry, které ji řadí mezi nejlepší světové technologie výroby anilinu. Jednotku na výrobu anilinu tvoří tři základní technologické celky: linka (linky) hydrogenace nitrobenzenu, rektifikace anilinu, zařízení na zpracování anilinových vod.

New nitrobenzene hydrogenetion train, BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava, CR
Soubory: