Kyselina dusičná

Datum: 
2007
Popis procesu / Kapacita: 

60% kys. dusičná 1500 t/den dvojtlaká technologie

Teritórium: 
Rozsah činnosti: 

Projekt, dodávky, stavba

Zákazník: 
Nitrogenmüvek