Kyselina dusičná

Datum: 
2008
Popis procesu / Kapacita: 

68% kys. dusičná 1230 t/den dvojtlaká technologie

Teritórium: 
Rozsah činnosti: 

Projekt, dodávky, stavba

Zákazník: 
Bayer Polyurethanes